Πέρνα το βράδυ να φάμε μαζί

Πως μου το είπε

έτσι και άρχισα να φοβάμαι και δεν ξέρω τι να κάνω φίλοι μου να πάω ή να μην πάω θα δω θα το σκεφτώ και μπορεί να πάω στο σπίτι της

Αφήστε το σχόλιο εδώ