Είναι περδίκι ο Έλληνας

Μεγάλη κουβέντα αυτό παιδιά

πως να το κάνουμε περδίκι είναι ο Έλληνας τι άλλο να είναι είναι μια χαρά και περνάει ακόμα καλύτερα

Αφήστε το σχόλιο εδώ