Τα πρώτα πέντε χρόνια παλεύαμε να σώσουμε τις δουλειές μας

Πλάκα πλάκα

είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπα αμέσως τώρα γίνεται όλο και καλύτερο το θέμα αυτό

Αφήστε το σχόλιο εδώ