Η πεντάμορφη και το τέρας

Πάντα η εξωτερική

εμφάνιση δεν μέτραγε ποτέ το μόνο που μετράει είναι να είσαι πολύ πλούσιος και να έχεις και κάστρο και αυτό καλό είναι

Αφήστε το σχόλιο εδώ