Θα τα χάσετε μετά από την πείνα τα κιλά που θα πάρετε από τον εγκλεισμό

Πραγματικά ότι

καλύτερο έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό και το είπαν οι Τσεκουράτοι ποιοι άλλοι

Αφήστε το σχόλιο εδώ