Παρήγγειλε η γυναίκα μου

Πολύ σωστά άκου

68 ευρώ αν είναι δυνατόν κοπέλα μου τι έκανες ξέρεις τι έκανες

Αφήστε το σχόλιο εδώ