Τι είναι αυτό που έβαλες πάνω στο βιβλίο της Ιστορίας

Μια πονεμένη Ιστορία

καλά λέει φανταστείτε τι έκανε και χτύπησε και έβαλε χανζαπλάστ

Αφήστε το σχόλιο εδώ