Θέλω να με έχεις να κοιμάμαι πάντα στο κοτέτσι

Καλά της είπε ότι καλύτερο

θα είναι στο κοτέτσι μαζί με τις κότες καλύτερα εκεί

Αφήστε το σχόλιο εδώ