Αν αντί να μας παίρνουν τη θερμοκρασία ζυγιζόμασταν καλύτερα θα ήταν

Αυτό είναι κάτι που πρέπει

να κάνουμε κακά τα ψέματα παιδιά έτσι είναι τι να κάνουμε

Αφήστε το σχόλιο εδώ