Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα σκέψης σκεφτείτε θετικά

Κακά τα ψέματα παιδιά

σήμερα πρέπει να σκεφτείτε εμένα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό

Αφήστε το σχόλιο εδώ