Πάει ο παλιός ο χρόνος δεν ψοφήσαμε παιδιά πάλι καλά

Πάλι καλά να λέμε

παιδάκια που δεν ψοφήσαμε γιατί το παρακάναμε φέτος με όλα αυτά

Αφήστε το σχόλιο εδώ