Ούζο μόνο 12 έχω τώρα εσύ πιες δύο με τρία ποτήρια

Τον κούφανε τον άνθρωπο

ο τύπος με αυτό που του είπε

Αφήστε το σχόλιο εδώ