Κάνε αναζήτηση ένα άρθρο η μια εικόνα απο την σελίδα μας.

Όταν θα είμαστε στο ΚΑΠΗ

Πραγματικά είναι ένα ερώτημα

και αυτό και πιστεύω πρέπει αν το λύσουμε άμεσα με το wifi στα ΚΑΠΗ πρέπει όλα αυτά τα κέντρα να βάλουν εγκαίρως wifi

Αφήστε το σχόλιο εδώ