Όταν θα είμαστε στο ΚΑΠΗ

Πραγματικά είναι ένα ερώτημα

και αυτό και πιστεύω πρέπει αν το λύσουμε άμεσα με το wifi στα ΚΑΠΗ πρέπει όλα αυτά τα κέντρα να βάλουν εγκαίρως wifi

Αφήστε το σχόλιο εδώ