Όταν μου μάθανε

Στο Δημοτικό

Αφήστε το σχόλιο εδώ