Όταν μιλάνε ενώ διακόπτω

Ανέκαθεν μου την έσπαγε

Αφήστε το σχόλιο εδώ