Όταν ανέβηκα στη ζυγαριά

Στο κρακ κατέβηκα

και είπα δεν πρόκειται να ξαναανέβω ποτέ σε ζυγαριά δεν πάει άλλο δεν θα χαλάω την ψυχολογία μου συνέχεια επειδή το θέλουν οι άλλοι

Αφήστε το σχόλιο εδώ