Όσο πιο ειλικρινείς είμαστε

Μεγάλη αλήθεια

Αφήστε το σχόλιο εδώ