Ωραίο το φαγητό σου Μαρία

Καλά της είπε όταν φτιάχνει

φαγητό ρίχνει πολύ αλάτι και αυτό δεν είναι πολύ καλό πρέπει να το ελαττώσει γιατί θα έχουμε ζημιές στο στομάχι και στην υγεία

Αφήστε το σχόλιο εδώ