Οκτώ λεπτά βράσιμο λέει

Και για άλμα επί κοντό

Αφήστε το σχόλιο εδώ