Οι τρεις μάγοι

Οι τρεις μάγοι ήρθαν

και στο δικό μου σπίτι και δεν είναι άλλοι από αυτούς που πληρώνω μια ζωή και θα πληρώνω για μια ζωή ακόμα

Αφήστε το σχόλιο εδώ