Γιατί οι πετεινοί λαλούν τόσο πρωί

Πραγματικά αυτό δεν το ήξερα

καθόλου και έπαθα πλάκα τώρα που το άκουσα απορώ με μένα μερικές φορές που ούτε αυτά που πρέπει να ξέρω δεν ξέρω ακόμα

Αφήστε το σχόλιο εδώ