Οι καλύτερες γέφυρες για τα δόντια

Τον κούφανε τον

άνθρωπο ο τύπος αλλά περίμενε να ακούσει και άλλα άκουσε.Τελικά πιστεύω θα βρήκαν μια λύση

Αφήστε το σχόλιο εδώ