Σας προσέχαν κι εσάς οι γονείς σας όταν είσασταν μικροί

Δεν ξέρω αλλά λίγο

που θυμάμαι μου φαίνεται μου το λέγανε αλήθεια είναι

Αφήστε το σχόλιο εδώ