Και ο τρελός νομίζει ότι είναι καλά

Έτσι και ο

Αφήστε το σχόλιο εδώ