Ο μεγαλύτερος μισθός

Τώρα κατάλαβα που θα παίρνω

τηλέφωνο εάν ο μισθός μου γίνεται καπνός μου πήρε πολύ να το καταλάβω αλλά εντάξει

Αφήστε το σχόλιο εδώ