Ο άντρας έχει την υψηλή κυριότητα

Και ο εραστής την επικαρπία

Αφήστε το σχόλιο εδώ