Ο άντρας σου σε κερατώνει

Θέλουν να μάθουν

το ύψος σου του λέει τον τρέλανε τον άνθρωπο αφού πρώτα αυτός την τρέλανε αυτή με αυτό που άκουσε από το τηλέφωνο

Αφήστε το σχόλιο εδώ