Ο άλλος πρόσφερε κάτι μοναδικό

Μεγάλη αλήθεια αυτό που

λένε.Όταν δίνεις είναι πολύ καλό αλλά δεν το εκτιμάν πολλοί άνθρωποι γιαυτό πρέπει να ξοφλάς κιόλας

Αφήστε το σχόλιο εδώ