Ναι όμως ήταν γρήγορη

Στα μαθηματικά

Αφήστε το σχόλιο εδώ