Να χάσεις την ζυγαριά αν δεν μπορείς να χάσεις κιλά

Πιστεύω είναι

το καλύτερο που θα μπορούσες να κάνεις δεν υπάρχει καλύτερο

Αφήστε το σχόλιο εδώ