Να τους αγαπάτε λίγο περισσότερο

Ανάλογα την περίσταση βέβαια

Αφήστε το σχόλιο εδώ