Τα φάρμακα πρέπει να τα παίρνεις πάντα όταν είναι η ώρα

Καλά τα λέει αυτός

αλλά τώρα ποιος τον ακούει και αυτόν το έχει χάσει μου φαίνεται

Αφήστε το σχόλιο εδώ