Γυναίκα απαιτώ να μου μιλάς πιο γλυκά από παλιά

Καλά της λέει

και αυτή τον ειρωνεύεται τον άνθρωπο αν είναι δυνατόν κοπέλα μου

Αφήστε το σχόλιο εδώ