Να είσαι πιστός

Άλλο θα κατάλαβε ο άνθρωπος

Αφήστε το σχόλιο εδώ