Εκεί να δεις τρέλα

Τα καλύτερα χρόνια

πιστεύω είναι από τα 44 μέχρι και τα 55 πιστεύω είσαι πιο ώριμος να εκτιμήσεις καταστάσεις και πιο ικανός να κάνεις πιο πολλά

Αφήστε το σχόλιο εδώ