Να έχει απεριόριστο χρόνο

Αυτό είναι το μόνο σίγουρο

Αφήστε το σχόλιο εδώ