Μπορώ να σου κάνω την καρδιά περιβόλι

Γιαυτό θέλω να με προσέχετε

όταν θα μιλάω μην κάνετε του κεφαλιού σας γιατί αλλιώς δεν θα τα πάμε καθόλου καλά εμείς οι δύο οι τρεις

Αφήστε το σχόλιο εδώ