Μπορείς να γράψεις στο σκοτάδι

Του είπε του πατέρα του

να του φέρει τον έλεγχο του από το σχολείο να τον υπογράψει αλλά στο σκοτάδι απορώ με κάτι παιδιά που πάνε σχολείο αλλά δεν διαβάζουν

Αφήστε το σχόλιο εδώ