Μπορεί να το είχε ξεχάσει

Ο άνθρωπος..

Αφήστε το σχόλιο εδώ