Μην κόψεις το χόρτο στην αυλή σου δες εδώ γιατί

Τον κούφανε τον πατέρα

του το παιδί τι είπε ο τύπος τρελάθηκε άλλα λέει ο πατέρας του και άλλα αυτός αν είναι δυνατόν

Αφήστε το σχόλιο εδώ