Μην κάνεις δεύτερο καλό σε άτομο που δεν εκτίμησε το πρώτο

Μεγάλη αλήθεια αυτό

παιδιά πως να το κάνουμε είναι αλήθεια πως αν κάνεις και δεύτερο καλό σε άτομο που δεν έχει εκτιμήσει τίποτα κάνεις κακό στον ίδιο σου τον εαυτό

Αφήστε το σχόλιο εδώ