Δεν μιλάω για σένα

Ίδιος ο ανεπρόκοπος

Αφήστε το σχόλιο εδώ