Μιλάνε στο τηλέφωνο δύο ώρες

Απορώ και εγώ

τι κάνουν τόση ώρα στο τηλέφωνο και μιλάνε απορώ πραγματικά τι άλλο θα δούμε πόση ώρα ακόμα θα μιλάνε στο τηλέφωνο

Αφήστε το σχόλιο εδώ