Η περίοδος μεταξύ του τέλους μιας τουριστικής περιόδου και της αρχής

Το καταλάβαμε παιδάκια μου

καλά το εμπεδώσαμε για τα καλά

Αφήστε το σχόλιο εδώ