Γυναίκα τώρα που αργοσβήνω έχω μια τελευταία επιθυμία να σου πω

Καλά τα λέει ο άνθρωπος

πολύ καλά τα λέει τι άλλο να κάνει αυτή δεν τα λέει σωστά

Αφήστε το σχόλιο εδώ