Μια πρόταση κυκλοφορίας είναι να βγαίνουμε με τα ζώδια

Πιστεύω αυτή είναι η καλύτερη

λύση έτσι θέλω να πιστεύω εγώ τουλάχιστον παιδάκια

Αφήστε το σχόλιο εδώ