Μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια

Μια λεκάνη

Αφήστε το σχόλιο εδώ