Μην μου μιλάτε καθόλου σήμερα πήγα και ζυγίστηκα

Πήγα και έκανα

κάτι το οποίο δεν ήθελα να κάνω καθόλου

Αφήστε το σχόλιο εδώ