Επιτρέπει μέχρι τρεις γάμους γιατί όλα έχουν και κάποιο όριο

Πραγματικά αν κάτσεις

και το σκεφτείς από κάποια σκοπιά κάπως έτσι πρέπει να είναι πραγματικά

Αφήστε το σχόλιο εδώ