Μετάφραση ελληνική

Δεν γίνεται μετάφραση

στην αγγλική γλώσσα και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της γης αυτά που λέει ο Έλληνας γιατί εμείς έχουμε δικό μας κώδικα επικοινωνίας

Αφήστε το σχόλιο εδώ